מ.פ.ה. - מוצרי אינסטלציה איכותיים

www.aa-mph.co.il 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il מייצרת מוצרים משלב היציקה ועד למוצר הסופי בגימור א.א. מ.פ.ה מתכותחברת מעולה וללא פשרות. תוך עמידה בתקנים מחמירים. החברה מחוייבת למצויינות, לאיכות ולשירות. התמחות החברה היא במתן פתרונות לבעיות מקומיות נקודתיות. אינסטלציה בתחום האינסטלציה מתמחה החברה בייצור של מגוון מוצרים כגון: מכסים ורשתות מפליז (כולל ציפויים שונים וצביעה אפוקסית) ומנירוסטה לנקודות ביקורת. מכסים, רשתות ותעלות מסתור לבתים פרטיים. מנולייט - פתרון לכיסוי מכסה הביוב בחצרות מרוצפות, ולבורות החילחול. יריעות עופרת לעיטוף צנרת ניקוז להפחתת רעשים. מוצרים בהזמנה אישית. עופרת - מיגוני קרינה בתחום העופרת נוגעת החברה בכל התחומים: יציקה, עיבוד שבבי, כבישה, רידוד. מנשאים להעברת מקורות גרעיניים ופסולת רדיואקטיבית ותרופות מקרינות. משקולות במידות מדויקות. מסכי מיגון (קבועים או ניידים). לבני עופרת משתלבים. כל האביזרים הנדרשים לבתי חולים, למכוני רנטגן ואיזוטופים ולמכוני צילום. עמדות עבודה משולבות עופרת, לבדיקות מוצרים רדיואקטיביים. 2 את מגוון מוצרינו תוכלו למצוא באתר החברה: www.aa-mph.co.il ניתן לקבל הסברים על האפשרויות הרבות בהם נוכל לספק את הפתרונות המתאימים לצרכים שלכם אצלנו באולם התצוגה או בטלפון או ע״י נציג שיגיע למשרדכם.

בס״ד 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il תוכן עניינים 2 4-5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 פרופיל חברה מכסים מפליז רשתות מפליז 4 מכסים ורשתות מנירוסטה ״ 6 מכסים ורשתות מנירוסטה ״ 8 מכסים ורשתות מנירוסטה ״ 4 חדשני - גומיה פנימית באביזרי ״ רשת נובה יריעות עופרת לבידוד אקוסטי אביזרים בצבעים אפוקסיים עם צירים 8 רשת ״ אביזרים נסתרים 316 תעלות מסתור מנירוסטה צינורות ורוזטות רשת כיפה/רשת חוטים סל איסוף לתעלת ניקוז/למחסום ריצפה אוגנים צלחות מרזב לגגות ומרפסות ביקורת לקיר משולב אריח ייצור מוצרי עופרת לבני עופרת משתלבות אביזרי מיגון לקרינה רדיואקטיבית ריהוט ממוגן עם עופרת 3

בס״ד מכסים מפליז 4 מרובע עגול מרובע מרובע עגול עגול דגם חתך מק״ט PVC לצינור (או לפי דרישה) PVC לצינור (או לפי דרישה) לקופסת ביקורת לקופסת ביקורת לגיבריט לגיבריט לגיבריט לגיבריט לצינור PVC לצינור PVC לצינור PVC לצינור PVC mpz31 mpz32 mpg31 mpg32 mpk41 mpk42 mpz51 mpz52 mpk41HD mpk42HD mpz51HD mpz52HD mpg41 mpg42 mpz41 mpz42 mpg41HD mpg42HD mpz41HD mpz42HD אורך צלע 150X150 100X100 100X100 105X105 115X115 130X130 130 קוטר מתאים לעומס ק״ג 500 ק״ג 500 ק״ג 300 ק״ג 300 גרם 500 ק״ג 500 ק״ג 500 ק״ג 500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 5000 ק״ג 5000 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 150 קוטר קוטר חיצוני 108 קוטר עד 100 קוטר עד 100 קוטר 128 קוטר 115 קוטר קוטר פנימי 71/75 71/75 115 (או לפי דרישה) 115 (או לפי דרישה) 98 98 69/75 69/75 103.5 103.5 101 101 3״ 3״ 4״ 4״ 5״ 5״ גובה כללי גובה הדופן גובה הזנב 15 15 17 17 16 16 4 4 5 5 4 11 11 12 12 12 12 15 15 18 18 16 16 4 4 5 5 4 4 4 11 11 13 13 12 12 אינדקס: פליז - p מכסה - m צינור - z גיבריט - g קופסת ביקורת - k עומס כבד - HD מרובע - 1 עגול - 2

בס״ד מכסים מפליז 5 דגם חתך מק״ט PVC לצינור (או לפי דרישה) PVC לצינור (או לפי דרישה) קופסת ביקורת קופסת ביקורת mpk81 mpz61 mpz62 mpg61 mpg62 mpk82 mpz91 mpz92 mpk81HD mpz61HD mpz62HD mpg61HD mpg62HD mpk82HD mpz91HD mpz92HD mpg81 mpg82 mpz81 mpz82 mpg81HD mpg82HD mpz81HD mpz82HD אורך צלע 270X270 200X200 200X200 250X250 250X250 250X250 מתאים לעומס ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 5000 ק״ג 5000 ק״ג 5000 ק״ג 5000 ק״ג 9000 ק״ג 9000 ק״ג 9000 ק״ג 9000 ק״ג 9000 ק״ג 9000 ק״ג 9000 ק״ג 9000 270 קוטר קוטר חיצוני 225 קוטר 165 קוטר 165 קוטר 225 קוטר 225 קוטר קוטר פנימי 146.5 71/75 235 (או לפי דרישה) 235 (או לפי דרישה) 200 200 152 69/75 189 189 186.5 186.5 גובה כללי גובה הדופן גובה הזנב 20 20 20 20 22 24 7 7 12 12 10 13 13 8 8 12 14 20 20 22 24 22 24 7 7 10 10 10 10 10 13 13 12 14 12 14 עגול מרובע מרובע מרובע עגול עגול 6״ 6״ 8״ 8״ 9״ 9״ לגיבריט לגיבריט לגיבריט לגיבריט לצינור PVC לצינור PVC לצינור PVC לצינור PVC אינדקס: פליז - p מכסה - m צינור - z גיבריט - g קופסת ביקורת - k עומס כבד - HD מרובע - 1 עגול - 2

בס״ד רשתות מפליז מרובעת מרובעת מרובעת עגולה עגולה עגולה 3״ 3״ 4״ 4״ 5״ 5״ 6 PVC לצינור (או לפי דרישה) PVC לצינור (או לפי דרישה) rpz51 rpz52 rpz51HD rpz52HD 150X150 ק״ג 300 ק״ג 300 ק״ג 1200 ק״ג 1200 150 קוטר 115 (או לפי דרישה) 115 (או לפי דרישה) 17 17 5 5 12 12 אינדקס: פליז - p רשת - r צינור - z גיבריט - g קופסת ביקורת - k עומס כבד - HD מרובע - 1 עגול - 2 דגם חתך מק״ט לגיבריט לקופסת ביקורת לקופסת ביקורת לגיבריט PVC לצינור PVC לצינור PVC לצינור PVC לצינור rpk41 rpg41 rpz41 rpk42 rpg42 rpz42 rpg31 rpg32 rpk41HD rpg41HD rpz41HD rpk42HD rpg42HD rpz42HD rpz31 rpz32 אורך צלע 100X100 100X100 130X130 105X105 115X115 מתאים לעומס ק״ג 500 ק״ג 500 ק״ג 500 ק״ג 500 ק״ג 500 ק״ג 500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 קוטר חיצוני 108 קוטר עד 100 קוטר עד 100 קוטר 128 קוטר 130 קוטר 115 קוטר קוטר פנימי 71/75 71/75 98 98 69/75 69/75 103.5 103.5 101 101 גובה כללי גובה הדופן גובה הזנב 15 15 16 16 4 4 4 11 11 12 12 15 15 18 18 16 16 4 4 5 5 4 4 4 11 11 13 13 12 12 לגיבריט לגיבריט

בס״ד רשתות מפליז 6״ 6״ 8״ 8״ 9״ 9״ מרובעת מרובעת מרובעת עגולה עגולה עגולה 7 חתך PVC לצינור (או לפי דרישה) PVC לצינור (או לפי דרישה) rpz91 rpz92 rpz91HD rpz92HD 270X270 ק״ג 3000 ק״ג 300 ק״ג 7000 ק״ג 7000 270 קוטר 235 235 20 20 12 12 8 8 דגם מק״ט לגיבריט למחסום רצפה למחסום רצפה לגיבריט לגיבריט לגיבריט PVC לצינור PVC לצינור PVC לצינור PVC לצינור rpk81 rpk82 rpg81 rpg82 rpz81 rpz82 rpk81HD rpk82HD rpz61HD rpz62HD rpg61HD rpg62HD rpg81HD rpg82HD rpz81HD rpz82HD rpz61 rpz62 rpg61 rpg62 אורך צלע 200X200 200X200 250X250 250X250 250X250 מתאים לעומס ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 3000 ק״ג 1000 ק״ג 1000 ק״ג 1000 ק״ג 1000 ק״ג 7000 ק״ג 7000 ק״ג 7000 ק״ג 7000 ק״ג 7000 ק״ג 7000 ק״ג 4000 ק״ג 4000 ק״ג 4000 ק״ג 4000 קוטר חיצוני 225 קוטר 165 קוטר 165 קוטר 225 קוטר 225 קוטר קוטר פנימי 146.5 146.5 200 200 152 152 189 189 186.5 186.5 גובה כללי גובה הדופן גובה הזנב 20 20 22 24 7 7 10 13 13 12 14 20 20 22 24 22 24 7 7 10 10 10 10 10 13 13 12 14 12 14 אינדקס: פליז - p מכסה - m צינור - z גיבריט - g מחסום ריצפה - k עומס כבד - HD מרובע - 1 עגול - 2

מוצרים איכותיים ויפיפיים ברמה הגבוהה ביותר, העומדים בדרישות משרד הבריאות (למפעלים) ונותנים גם מענה לדרישות של עומס כבד מקסימלי בס״ד 4 מכסים ורשתות מנירוסטה " מרובעים עגולים 8 ונותנים גם מענה לדרישות של עומס כבד מקסימלי. לקופסת ביקורת לקופסת ביקורת מכסה מכסה מכסה מכסה מכסה מכסה רשת רשת רשת רשת רשת רשת לגיבריט לגיבריט PVC לצינור PVC לצינור mnk41HD mnk42HD mnz41HD mnz42HD mng41HD mng42HD rnk41HD rnk42HD rnz41HD rnz42HD rng41HD rng42HD 105X105 108 115X115 115 128X128 128 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 ק״ג 1500 98 98 103.5 103.5 101 101 16 16 4 4 12 12 18 18 16 16 5 5 4 4 13 13 12 12 חתך דגם מק״ט מתאים לעומס מידת מסגרת קוטר פנימי גובה כללי גובה הדופן גובה הזנב אינדקס: פליז - p מכסה - m נירוסטה - n צינור - z גיבריט - g קופסת ביקורת - k עומס כבד - HD מרובע - 1 עגול - 2 רשת עגולה 4 נירוסטה ״ רשת מרובע 4 נירוסטה ״ מכסה מרובע 4 נירוסטה ״

03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il רשת מרובעת, 6 נירוסטה ״ רשת עגולה 6 נירוסטה ״ מכסה עגול 6 נירוסטה ״ בס״ד מרובעים עגולים מוצרים איכותיים ויפיפיים ברמה הגבוהה ביותר, העומדים בדרישות משרד הבריאות (למפעלים) ונותנים גם מענה לדרישות של עומס כבד מקסימלי חתך 9 6 מכסים ורשתות מנירוסטה " מרובעים ונותנים גם מענה לדרישות של עומס כבד מקסימלי. דגם מק״ט מתאים לעומס מידת מסגרת קוטר פנימי גובה כללי גובה הדופן גובה הזנב עגולים מכסה מכסה מכסה מכסה רשת רשת רשת רשת לגיבריט לגיבריט PVC לצינור PVC לצינור mng61HD mng62HD mnz61HD mnz62HD rng61HD rng62HD rnz61HD rnz62HD 200X200 165 קוטר 200X200 165 קוטר ק״ג 6000 ק״ג 6000 ק״ג 6000 ק״ג 6000 152 146.5 146.5 152 20 20 7 7 13 13 20 20 7 7 13 13 אינדקס: פליז - p מכסה - m נירוסטה - n צינור - z גיבריט - g עומס כבד - HD מרובע - 1 עגול - 2

מכסה מרובע 8 נירוסטה ״ מכסה עגול 8 נירוסטה ״ רשת עגולה 8 נירוסטה ״ רשת מרובעת 8 נירוסטה ״ בס״ד 8 מכסים ורשתות מנירוסטה " מרובעים עגולים מוצרים איכותיים ויפיפיים ברמה הגבוהה ביותר, העומדים בדרישות משרד הבריאות (למפעלים) ונותנים גם מענה לדרישות של עומס כבד מקסימלי 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il למחסום רצפה 8X4 למחסום רצפה 8X4 מכסה מכסה מכסה מכסה מכסה מכסה רשת רשת רשת רשת רשת רשת לגיבריט לגיבריט PVC לצינור PVC לצינור mnk81HD mnk82HD mnz81HD mnz82HD mng81HD mng82HD rnk81HD rnk82HD rnz81HD rnz82HD rng81HD rng82HD 250X250 250X250 250X250 200 186.5 189 ק״ג 10,000 ק״ג 10,000 ק״ג 10,000 ק״ג 10,000 ק״ג 10,000 ק״ג 10,000 ק״ג 8,000 ק״ג 8,000 ק״ג 8,000 ק״ג 8,000 ק״ג 8,000 ק״ג 8,000 200 200 189 189 186.5 186.5 22 22 10 10 12 12 22 22 22 22 10 10 10 10 12 12 12 12 חתך דגם מק״ט מתאים לעומס מידת מסגרת קוטר פנימי גובה כללי גובה הדופן גובה הזנב 10 ונותנים גם מענה לדרישות של עומס כבד מקסימלי. אינדקס: פליז - p מכסה - m נירוסטה - n צינור - z גיבריט - g מחסום ריצפה - k עומס כבד - HD מרובע - 1 עגול - 2

בס״ד חידוש בלעדי גומיה פנימית 11 4 חדשני - גומיה פנימית באביזרי ״ 4 החריץ בתחתית הטבעת ניתן כסטנדרט בכל המוצרים ב - ״ במוצרינו, בנוסף לגומיה החיצונית שמטרתה לאטום את החיבור בין המכסה/הרשת לצינור, הוספנו גומיה פנימית שמונעת מהמים והפסולת העולים בצנרת להגיע לטבעות ההברגה, במטרה לאפשר שחרור קל ומהיר של האביזר גם לאחר זמן. 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד אנו במ.פ.ה מתאמצים להכיר ולהבין את צרכי לקוחותינו ופועלים ללא הרף לספק להם פתרונות ייחודיים, יצירתיים, מעוצבים לשיפור חווית עיצוב הבית ולשיפור רמת שביעות רצונם. מתוך כך נולדה - רשת הנובה. מוצר בלעדי רשת נובה אביזר מעוצב לניקוז המקלחת עם הרשת הסמויה. RV4 מק״ט RV42 RV41 אינדקס: רשת - r נובה - v מרובע - 1 עגול - 2 12 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד יריעות עופרת לבידוד אקוסטי עוסמר גמישות העופרת מאפשרת שימוש קל ונוח לבידוד אקוסטי - של צנרת שפכים וצנרת מי גשם העוברת בקירות ובין קומות, כיסוי מכונות יוצרות רעש, מעליות וכדומה. גליל עוסמר מטר 1x2 במידה דוגמא לעיטוף 4 צינור ״ דוגמא לעיטוף 6״- 8 צינורות ״ לאחר שנים של מחקר ונסיונות לפתח פתרון אפקטיבי להשתקת רעש בצנרת, P.V.C מ״מ מצופה 0.5 הגענו למוצר מוגמר. המוצר מורכב מיריעת עופרת מ״מ. 10 ספוג אקוסטי מעכב בעירה + למניעת התעבות אדים .1418 לפי תקן ישראלי מס׳ בוצעה בדיקה במעבדת מ.ג יועצים לאקוסטיקה בע״מ .15.6DB(A התוצאה שהתקבלה היא הורדת הרעש ב- ( יריעות עופרת מוצמדות לספוג לפעולה כפולה של ספיגת רעידות ובלימת רעשים ירחסמ םש הורדת הרעש ב- (התוצאה שהתקבלה היא של ספיגת רעידות ובלימת רעשים. 13 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד אביזרים בצבעים אפוקסיים מכסים ורשתות בכל המידות בצבעים אפוקסיים, במבחר צבעים וגוונים המשתלבים בצבעי האריח מוצרי מדף ומלאי 14 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד עם צירים 8 רשת " כחלק מאמנת החברה אנו רואים עצמנו מחוייבים למצוא פתרונות לבעיות המוצפות מהשטח. בתהליכי התחזוקה והניקיון כאשר העובדים פותחים את הרשתות בכדי לרוקן את סלי הנירוסטה, הרשתות נוטות ״ללכת״ לאיבוד. כמענה לבעיה זו אנו שמחים להציג את ה"רשת עם צירים" בהתאמה: לעומס רגיל / עומס כבד / מנירוסטה . גישה מהירה לסלים 1 . הרשת מחוברת למסגרת 2 ואינה הולכת לאיבוד יתרונותיה הבולטים בהתאמה: לעומס רגיל / עומס כבד / מנירוסטה. . גישה מהירה לסלים. ואינה הולכת לאיבוד. 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il 15

בס״ד אפשרות מפליז נירוסטה וצבעים אפוקסיים אביזרים נסתרים אביזרים אלו כוללים פלח מהאריח של הריצוף, הופכים לחלק אינטגרלי ממנו וכך שומרים על מראה ״נקי״ באופן מושלם (עם רצף של הריצוף). 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il 16

בס״ד ניקוז חדר המקלחת ע״י תעלה המשלבת בתוכה פלח מהאריח המרוצף בייצור עפ״י מידות נדרשות. התעלות מאפשרות ניקוז מהיר של כמות מים גדולה ושומרות על רמת גימור ואסתטיות מקסימליים. החיבור היישר לנקודת הניקוז מונע נזילות, דליפות וסתימות. 316 תעלות מסתור - מנירוסטה אפשרות מפליז, נירוסטה וצבעים אפוקסיים. 17 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il תעלת בר כוכבא המתכת לא נראית. החלק המרכזי מתרומם ומגלה את רשת הניקוז.

בס״ד צינורות ורוזטות רוזטות כוס/שטוחות/לאינטרפוץ, קיצור/הארכת פיות לברזים, קיצור/הארכת צינורות (כולל צינורות מרובעים). פתרונות מגוונים לכל הבעיות בהם אתם נתקלים בשטח. מיוצרים לפי דרישה בכל המידות, בכל הצורות והגימורים (ניקל, פליז וצבעים אפוקסיים). 18 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד רשת כיפה / רשת חוטים לצינורות איוורור ולקולטי מי גשמים .8״ ,6״ ,4 רשת כיפה - יצוקה מפליז במידות: ״ ניתן לקבל גם בגימור ניקל, וצבעים אפוקסיים. .8״ ,6״ ,4״ ,3״ ,2 רשת חוטים - (מחוטים מגולוונים) במידות: ״ 19 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד סל איסוף לתעלת ניקוז / למחסום ריצפה מ״מ עם ידית שליפה, 0.8-0.6 מחורר, בעובי 304 סל עשוי מפח נירוסטה שתפקידו לקלוט את כל האשפה ולאפשר את ניקוז המים, מה שמבטיח שהצנרת לא תחסם. (ניתן להזמין בכל מידה וצורה). מיועד למטבחים תעשיתיים, מסעדות, בתי מלון, בסיסים צבאיים, מפעלים חניונים ועוד... 20 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד Flange -אוגנים אוגן מפליז הוא אביזר חיבור בין צנרת נחושת לברז ברזל. אצלנו תוכלו לייצר אוגנים מפליז, בכל גודל ותקן מבוקש עם/בלי צווארון. 21 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

בס״ד צלחות מרזב לגגות ומרפסות 22 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il ניקוז המים מהמרפסת או הגג צריך להתבצע במהירות, על כן, מומלץ להשתמש במתקן בעל פתח קליטה רחב עם ניקוז אנכי. רצוי כי צלחת המרזב תהיה מעופרת המאפשרת עיבוד קל בזמן ההתקנה, משום שהיא עמידה בפני חומצות מלחים וקורוזיה. בנוסף מומלץ להשתמש ברשת כיפה בכדי להתגבר על סכנות הסתימה הנגרמת ע״י גופים זרים ולכלוך שנתקעים בפתח הניקוז. אצלנו ניתן לייצר את הנ״ל בגדלים שונים, כך מתקבלת . התאמה מלאה לפני השטח, אצל כל לקוח ולקוח

בס״ד ביקורת לקיר משולב אריח ביקורת לקיר במצב סגור ביקורת לקיר במצב פתוח 23 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il אביזר הנותן אפשרות להסתיר ביקורת שנמצאת בקיר. באביזר זה משולבים מסגרת ומגש, שבתוכם מרצפים מרצפת מסוג אריח, שבו מחפים את הקיר. מגש זה נפתח ע"י לחיצה, ותפוס עם צירים למסגרת. ניתן לייצר בכל גודל, ובעובי האריח שבו משתמשים לחיפוי הקיר.

בס״ד 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il 24 ייצור מוצרי עופרת מיגוני קרינה חברתנו מתמחה בייצור מוצרי עופרת, להגנה מפני קרינה מייננת (רדיואקטיבית). אנו מהבודדים בארץ שיוצקים ומעבדים עופרת ומייצרים מוצרים לתעשיה ולרפואה עפ״י תקנים מחמירים. ניתן לייצר אצלינו משקולות ולבני עופרת, מיכלי הגנה לתרופות מקרינות, מיכלים לפינוי פסולת מקרינה, עמדות עבודה ממוגנות, מסכים ניידים משולבים עם זכוכית עופרת, ולמעשה לייצר פתרון לכל צורך. ניתן לרכוש אצלנו (מהמלאי), יריעות עופרת בעוביים שונים. בין לקוחותינו: המכון למחקר גרעיני קמ״ג, נחל שורק, בתי החולים השונים ברחבי הארץ, האוניברסיטאות, הטכניון, תע״ש, רפאל, בתי מלאכה לייצור מכשירים רפואיים מקרינים, מכוני רנטגן, מרפאות שיניים ועוד רבים...

בס״ד 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 17 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il מיגוני קרינה 25 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il לבני עופרת משתלבות משולבים בכל הדפנות

בס״ד 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il מיגוני קרינה 26 אביזרי מיגון

בס״ד מיגוני קרינה 27 ריהוט ממוגן 03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

03-9044221 פקס 03-9040820 , פתח-תקוה טל׳ 21 רח׳ בן ציון גליס e-mail: aa_mph@netvision.net.il www.aa-mph.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=